Zastupnička inicijativa Segmedina Srna Bajramović

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

2. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da naročito provjeri provedbu člana 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.:24/17) prilikom donošenja Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine, kojom se propisuje obaveza izrade Strateške procjene uticaja na okoliš prilikom izrade planskih dokumenata što uključuje i izmjene i dopune regulacionih planova.

3. Obavezuje se Grad Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da u roku od mjesec dana obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima vezanim za gore navedene zaključke.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Grad Sarajevo
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša