Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-7-04-5134-2/21 od 09.12.2021.godine za izmjenu Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo” („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj

Puni naziv tačke: 

Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-7-04-5134-2/21 od 09.12.2021.godine za izmjenu Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo” („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30