Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo donese plan djelovanja u tom pravcu, te predloži zone u kojima će se osigurati zone bez saobraćaja.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li ste upoznati sa zagađenjem Potoka Vihrica u Općini Hadžići, te da li se poduzimaju adekvatne mjere i radnje u cilju saniranja onečišćenja i sprečavanja da se ista ponove.”

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se Vlada KS kroz resore dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naše najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori