Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo, tj. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pripremi i na jesen provede anketu među građanima-korisnicima usluga deset upravitelja stambenih zgrada u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izradu studije opravdanosti uspostave RCUO kao nove samostalne institucije unutar sistema koja je predviđena tačkom 2.2.1. Akcionog plana, a koja je sastavni dio Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za informacije o poduzetim nadzorima Ministarstva prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša nad radom prinudnih predstavnika etažnih vlasnika u 2017, 2018 i 2019. godini.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori