Ministarstvo privrede

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS i Općinama u Kantonu Sarajevo pokrene proceduru za online podnošenje zahtjeva prilikom registracije obrta.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: "Da se izvrši provjera da li su sva izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja."

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se proglasi moratorijum na izgradnju hidroelektrana i da se obustave svi daljnji projekti na rijekama dok se ne izvrši kompletna revizija prethodnih postupaka.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori