Ministarstvo privrede

Zastupničko pitanje: Molim da me obavijestite da li svi objekti u I i II vodozaštitnoj zoni koji ispuštaju otpadne vode u septičke jame imaju odgovarajuće vodne dozvole i izvršite vanredni nadzor ukoliko niste po ovom pitanju izvršili u 2020. godini.

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje:“Kada će Nacrt odluke o vodozaštitnim zonama za Sarajevsko polje doći u Skupštinsku procedure I dalju obradu? Pitanje postavljam jer se navedeni nacrt Odluka već više od 2 godine ne pomjera sa mrtve tačke, a bespravna gradnja uzima sve više maha.“

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak S.S.Bajramović 03.11.20

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.

Zastupnička inicijativa a što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite evidenciju zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo u elektronskoj formi, te da ih objavite na zvaničnoj web stranici.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite sve informacije o izmjenama Statuta preduzeća i Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta svih kantonalnih javnih preduzeća od marta 2020. godine do danas.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori