Ministarstvo privrede

Zastupnička inicijativa ”da Skupština sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama KS i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje".

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: “Molim Ministarstvo privrede KS, Upravu za šumarstvo da mi dostave informaciju o poduzetim aktivnostima u 2019. godini na sprečavanju bespravne sječe šuma na području Kantona Sarajevo, kao i o planiranim aktivnostima u preostalom dijelu godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: U kojoj je fazi sprovođenje Pravilnika o označavanju i registraciji kućnih ljubimaca na teritoriju KS i zašto se kasnilo tri godine od donošenja tog pravilnika sa početkom aktivnosti?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se olimpijski objakat BOB staza prepozna kao objekat od važnosti za razvoj Kantona Sarajevo sa svim svojim sportskim, rekreacijskim, turističkim i ekonomskim potencijalima te promotivnim značajem za Kanton Sarajevo.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Ministarstvu privrede KS i Općini Trnovo: • Molim da mi se dostavi Elaborat zaštite izvorišta, koji je Ministarstvo privrede KS sufinansiralo u iznosu od 23.000,00 KM

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori