Ministarstvo privrede

Inicijativa za pokretanje procedure akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li se narušava infrastruktura za nordijsko skijanje sa novom planiranom infrastrukturom. Prije svega mislim na startno/ciljnu ravninu?”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za ažuriranje Liste pravnih i fizičkih lica koji su obveznici primjene mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori