Ministarstvo privrede

Zastupničko pitanje vezano za Studije izvodljivosti i idejno-tehničko rješenje postrojenja za spaljivanje animalnog otpada u KS" koja je dovršena i dostavljena Ministarstvu privrede.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “za organizaciju Sajma obrta i malog poduzetništva u Kantonu Sarajevo, kao važnog doprinosa promociji proizvoda obrtničke i srodnih djelatnosti, te jačanja i unaprijeđenja saradnje i koordinacije obrtnika na domaćem i međunarodnom tržištu”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema javnim organima da se izvrše nove analize zemljišta u i oko deponije Smiljevići na prisustvo teških metala, te naročito prisustvo dioksina i furana.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: • Molim Ministarstvo privrede KS da mi dostavi spisak svih subjekata koji su predali zahtjev za dobijanje koncesija, kada su predali zahtjev za koncesiju, da li su riješeni i zašto nisu riješeni?

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za mjerenja hemijskih parametara skupine B definisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode u laboratorijam KJKP Vodovod i kanalizacija i Zavoda za javno zdravstvo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori