Ministarstvo privrede

Inicijativa za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2021. godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim nadležno Ministatrstvo i KJP PD Butmir da me obavijeste taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018.g.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativu prema nadležnom Ministarstvu, a s obzirom na odgovor iz Turističke zajednice da je ovaj proces nadležnost ministarstva, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa:Molim Ministra Privrede da pokrene smanjenje zakupnina poslovnih prostora u Privrednom gradu Skenderija za 50 % do kraja tekuće godine ili do završetka pandemije , koju će sufinansiratiVlada Kantona preko Ministarstva Privrede KJKP Skenderija.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema nadležnom Ministarstvu, kao i Turističoj zajednici KS, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu KS (donesen 27.04.2016.).

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: