Ministarstvo privrede

Zastupničko pitanje Ministarstvu privrede: “Da li Uprava za šumarstvo ima zakonsku obavezu dostavljanja izvještaja o radu Skupštini Kantona Sarajevo, te ukoliko ima kada je zadnji put to učinila?”

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite informaciju o provedbi zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-43265-1/19 od 11.12.2019. godine koje se odnose na mjere totalne zabrane korištenja uglja i druge povezane mjere.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspiše Javni poziv za finansiranje realizacije pojedinačnih projekata iz oblasti poljoprivrede na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za omogućavanje proširenja kapaciteta ljetnih bašti kao dijela ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo uz poštivanje pravila struke.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori