KJKP VIK

Inicijativa Danijela Kristić

-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u roku do 6 mjeseci održi tematsku sjednicu u vezi sa stanjem u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva da na vrijeme pripreme cjelovitu informaciju o stanju u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-10531-22/09 u vezi Rješenje o rušenju dograđenog novog objekta i novoizgrađene platforme za ljetnu baštu investitoru HBRP „Hoteli Ilidža“...

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa: "Da se izvrši provjera da li su sva izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja."

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: