“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenuto

Neira Dizdarević
Pitanje

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenutog regulacionog plana u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Molim da se naročito obrati pažnja prema kojoj prilikom izrade svakog planskog dokumenta odnosno njegove izmjene i dopune shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS potrebno je uraditi Stratešku procjenu uticaja na okoliš čiju obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo, što se nadam da je učinjeno od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nakon svih propusta koji su učinjeni u prošlosti.

Također molim da se provjeri da li su građani na vrijeme uključeni u javnu raspravu i na zakonski način obaviješteni.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne