Zastupnička inicijativa prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Na osnovu žalbi građana sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, stanovnika naselja Tibra 1-
2 i naselja Bulevar-Stup molim da izvršite inspekcijski nadzor na primjenom Uredbe o
prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim
mogućnostima (Službene novine FBiH 48/09, 99/14) naročito člana 38. i 50. Uredbe.
Građani se žale da parking mjesta za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ne
postoje, te da im nedostatak rezervisanog parking mjesta pričinjava znatnu poteškoću.
Shodno članu 59. Uredbe nadzor nad provedbom Uredbe ima nadležna federalna i kantonalna
inspekcija, te ukoliko je nadzor nad gore pomenutim u nadležnosti Federalne uprave za
inspekcijske poslove ljubazno molim da inicijativu proslijedite shodno Zakonu o upravnom
postupku FBiH.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 18 Maj, 2022
Pošalji mail: 
Ne