Kolektor Igman-Hadžići

Neira Dizdarević
Pitanje

“Podnosim inicijativu ukoliko do sada ništa nije poduzeto za sanaciju dijela kolektora Igman-Hadžići na Brezovači koja bi bila uvrštena u rebalans budžeta 2022. godine zbog izlijevanja fekalnog sadržaja na Vrelo Bosne čime izvorište Sarajevsko polje ugroženo, a dodatnom urbanizacijom Bjelašnice stanje se pogoršava. Ukoliko je potrebno pozivam Vladu Kantona Sarajevo da zajedno sa resornim ministarstvima se i kreditno zaduži, jer pitka voda nema cijenu.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da