Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna agencija za privatizaciju, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kantonalna agencija za privatizaciju

13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.03.2012

Puni tekst pitanja:

„Molim Kantonalnu agenciju za privatizaciju da mi dostave sve pojedinačne izvještaje, a vezane za potpisivanje Aneksa ugovora za prolongiranje izvršenja obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora, i to za sljedeće firme: Robno transportni centar Uniklima, Unimont, Bosanka, Higijena, Kamenorezac, Holiday Inn, Marketi, Magros Export import, Magros veletrgovina, Stupeks,Upi Simens. I da mi dostave svu dokumentaciju zbog čega su te firme potpisale aneks ugovora za produživanje obaveza prema istima.“

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u procesu privatizacije veliki broj firmi u skladu sa potpisanim ugovorima trebao danas imati nemjerljivo veći broj zaposlenih, a mi u Kantonu svakodnevno imamo nemjerljivo veći broj nezaposlenih, tražim da nam KAP dostavi nomenklaturu svih potpisanih ugovora firmi iz oblasti proizvodne djelatnosti sa brojem novo uposlenih od dana privatizacije do danas ili do ovjere privatizacije.“

Profesionalna vatrogasna brigada

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Predlažem tematsku sjendicu za rješavanje dugogodišnjeg problema Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. S obzirom da tim ljudima niko ne pruža ruku a da je oni pružaju svima u najtežim momentima. Profeisonalna vatrogasna brigada zadnjih 15 godina se susreće sa problemima kako vezanim za starost uposlenih, odnosno nedostatak mlađih osoba, preko loše opreme, oskudnog voznog parka. Prosjek godina uposlenika kod njih je 45 godina, što je uveleiko premašilo sve standarde. Oni imaju sedam vozila za rad na visinama, ali ni jendo nije ispravno, odnosno ni jedno nema atest i ta vozila su iz 1970 godine. Civilna zaštita je u zadnjih godinu i po kupila šest vozila ali kako uposlenici kažu ta vozila su na terenu neipotrebljiva. Ti hrabri ljudi nemaju čim raditi, nemaju u čemu raditi i rizik je ogroman ali niko do naših građana kada okrene 123 naveden problem ne osjeti. Stoga smatram da na treba tematska sjedinca da vidimo šta su gorući problemi i na koji način se to može premostiti dok još ima vremena.
Imam jedno pitanje. Pitanje iako smo usvojili odluke o kupovini stanova po povoljnijim uslovima na proteklim sjednicama. Dakle kupovina stanova pod povoljnim uvjetima za mlade, zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće putem resornog ministarstva sada naknadno da mišljenje na povoljnost pri kupovini stanova za mlade i da mi ga dostavi u pisanoj formi. Odnosno zahtijevam da Socijalno ekonomsko vijeće napravi kalkulaciju koliko će u konačnici, odnosno koliko bi trebao koštati stan od hajde recimo 50, 60, 70 i više metara kvadratnih za mlade ljude po navedenim uslovima, odnosno kako mi to volimo reći pod povoljnim uvjetima, a ja ću reći da to uistinu nisu povoljni uvjeti bar po nekim mojim kalkulacijama“.

Tužilaštvo KS

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Obzirom da je vaša obaveza da istražujete slučaj i nakon podizanja optužnice i provjeravate sva nova saznanja, interesuje me da li ste provodili ikakve službene radnje u saradnji s MUP-om KS, nakon oslobađajuće presude u predmetu “Dženan Memić”, da li ste vršili određene istražne radnje i da li ste tražili nove činjenice vezano za ubistvo u Velikoj aleji?

- Zašto nije procesuirana Alisa Mutap kao neposredni saučesnik ubistva Dženana Memića, za koju je utvrđeno više dokaza i činjenica kroz sudski postupak da zna ko je izvršilac ubistva, te zašto niste pokrenuli proceduru provjera i drugih istražnih radnji protiv Alise Mutap i drugih lica?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.09.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za provjeru navoda iz odgovora na zastupničko pitanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.03.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

1. Molim Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo da mi u pisanom obliku odgovori da li su završene provjere, okončani pokrenuti krivični postupci i donesene konačne tužilačke odluke za predmete navedene u odgovoru na moje pitanje od strane ovog Tužilaštva broj: A-380/15 od 12.06.2015. godine.
2. Također molim Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo da mi odgovori da li je bilo podnesenih krivičnih prijava protiv Direktora KJP ,,ZOI 84 - Olimpijski centar" Sarajevo, Midhata Hubijara u periodu 2014-2018 godine, i u kom su statusu te eventualno podnesene prijave (provjere, donesene konačne tužilačke odluke i dr.).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Za glavnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva, gospođu Dalidu Burzić, da nas izvjesti u kojoj je fazi predmet Nikole Džamonje, krivičnog djela koje je počinio 06.08.2013. godine u ulici Braće Mulića br. 51, Općina Novi Grad, Sarajevo" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Za koliko lica koja su uhapšena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u periodu 2000.-2016. godina, je zatražena mjera pritvora, za koliko njih nije zatražena mjera pritvora već su pušteni da se brane sa slobode, te za koliko uhapšenih u traženom periodu je zatražena neka od mjera ”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je nagodbi o priznanju krivice Tužilaštvo Kantona Sarajevo postiglo sa optuženim licima u svim oblastima krivičnih djela u vremenskom periodu od 1996 – 2016. godine" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Tužiteljstvo da mi odgovori u kojoj je fazi moja prijava (inicijativa) o djelovanju ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" (Inicijativa proslijeđena putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, akt br. 03-03-05-8246/16 od 16.03.2016. godine)?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Pitanje upučeno Tužilaštvu Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

S obzirom da sam se protekle dvije sjednice bavio potencijalnim kriminalnim radnjama u JU "Studentski centar" Sarajevo te da sam dobio od tužiteljstva informaciju da je formiran krivični predmet, ovim putem dostavljam tužilaštvu i dodatne informacije a koje ću predati službama."

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Nezavisni odbor za izbor i reviziju pol.komesara, Tužilaštvo KS, UPRAVA POLICIJE

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.09.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Tužilaštvo KS

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje te isto dostavio u pisanoj formi. Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je pokrenula zastupničku incijativu i ona se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
...Molim da se sve gore navedeno ispita od strane nadležnih organa te da se Skupština Kantona Sarajevo i ja kao zastupnik izvjestimo u roku propisanom poslovnikom."

Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo KS

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zahvaljujem iskreno glavnoj Kantonalnoj tužiteljici gospođi Burzić na datim korektnim odgovorima uz dodatnu molbu da nam se dostave podaci koliko je u kvoti od cca 110 000 predmeta po nepoznatom počinitelju vezano za svaku od predmetnih godina 2011, 2012, 2013, 2014 i šest mjeseci 2015. Unaprijed zahvaljujem.
Za predstavnike MUP-a KS molimo da obrate pažnju na formulaciju pitanja i ono šta se traži kroz postavljeno pitanje i da se udostoje da nam pruže adekvatne informacije koje sam tražio od njih. Uključujući i ovu dopunu koja se odnosi na tužiteljstvo u prvom dijelu ovog dopisa."

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova nalaze se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zvonko Marić
Zastupnik SBB BIH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućem,

Sarajevo, 21.07.2015.godina

ZASTUPNIČKO PITANJE

Molim MUP KS da dostavi podatke o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužiteljstvu Kantona za period 2011 , 2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015.godine. Istovremeno molim da Tužiteljstvo Kantona dostavi za iste periode podatke o broju odbačenih predmeta zbog nedostatka materijalnih dokaza, jer raspolažem podacima da je primjerice u prvih šest mjeseci ove godine broj podnesenih prijava tužiteljstvu 2860 a odbačenih je 2583, a pri tome se ima u vidu da je oko 900 onih po poznatom izvršitelju. Dolazi se do apsurdne situacije da je više odbačenih nego podnesenih prijava, što je vjerovatno posljedica da je među odbačenim predmetima u prvih šest mjeseci ove godine bilo i onih iz ranijih perioda. Bez obzira na to podaci su više nego poražavajući. Istovremeno molim da mi predstavnici MUP-a odgovore odkud nesposobnost i nemoć da se osigura odigravanje jedne međunarodne utakmice u ovom slučaju protiv Poljskog Leha ? U toliko prije što je i površno informisanim ljudima bilo poznato da su navijači Leha jedna od najrizičnijih skupina u Evropi. Kako je zakašnjela intervenicija i ko vrši procjenu angažiranosti policijskih snaga u tim situacijama. Pri tome moramo imati u vidu da je zatražena pomoć i federalnih specijalaca, njih oko 150. Zar nema MUP Kantona kapacitet da na adekavatan način osigura odigravanje jedne takve utakmice ?

Zvonko Marić

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.