"Tražim da Vlada Kantona uvede obavezu svim organizacijama koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da uz izvještaj naprave sumarni tabelarni pregled sa ključnim informacijama i pokazateljima za period od najmanje 5 godina, te da u finans

Sabahudin Delalić
Inicijativa

"Tražim da Vlada Kantona uvede obavezu svim organizacijama koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da uz izvještaj naprave sumarni tabelarni pregled sa ključnim informacijama i pokazateljima za period od najmanje 5 godina, te da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova."

Proslijeđeno: