Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Inicijativa u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".
Ova inicijativa je pokrenuta u mjesecu julu 2015. godine, a ponovljena na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ovom prilikom Vas molim da na istu odgovorite u što kraćem roku.

Odgovor:

JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADŽIĆI JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI I ONE SE NALAZE U PRILOGU.

JKP "TRNOVO" D.O.O. JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRAVNIH LICA SA PODRUJA OPĆINE TRNOVO.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo je katastrofalno, veliki broj rasvjetnih tijela je uništen tako da su naseljena mjesta Općine Trnovo u mraku a u nekim naseljima rasvjeta uopće nije u funkciji, što stvara velike probleme stanovnicima Trnova.
Molim ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za odgovor:
Koje mjere su poduzela i koje će poduzeti nadležno ministarstvo u popravci oštećenih rasvjetnih tijela u Općini Trnovo, kako stanovnici Trnova ne bi bili u mraku?"

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zbog velikih gužvi koje se stvaraju u saobraćaju zbog odvoza smeća u jutranjim satima, naručito u periodu između 06:30 i 08:30 na područiju općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad postavljam slijedeće zastupničko pitanje : Zbog angažovanja radnika da u navedenom periodu vrše odvoz smeća stvaraju se velike saobraćajne gužve, saobraćajni čepovi koji često uzrokuju nervozu kod vozača te često se dešava da radnici imaju pred incidentnu situaciju od strane vozača koji ne mogu da prođu od njih. Vozači koji zaglave u takvim gužvama naprimjer u Starom Gradu često naprave saobraćajnu nesreću u Novom Gradu jer su žurili da stignu na posao ili odvedu djecu u školu. Predlažem da dispečeri koji rade na raspoređivanju ekipa za odvoz smeća da pomjere odvoz smeća za period prije 06:00 sati ili kada gužve nisu aktuelne u jutranjim satima."

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da mi direktor gospodin Safet Baltić dostavi spisak uposlenika KJKP Park d.o.o. Sarajevo".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.04.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

"Prijedlog vezan za efikasnost čistoće grada ali i praktičnosti. Naime na većini autobuskih i tramvajskih stajališta primjetno je da nema kanti za otpatke. To su mjesta na kojima se svijet skuplja i čeka, što direktno dovodi do toga da se pojavljuje sitni otpad iza njih. Nedopustivo je da metropola i turistički grad kao što je Sarajevo na mjestima koja su toliko frekventna nema kanti za otpatke.
Pokrećem inicijativu da se na svim trolejbuskim,autobuskim i tramvajskim stajalištima postave kante za otpatke."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:

"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 28.08.2013

Puni tekst pitanja:

"Da zajedno sa Opštinom Centar pristupi hitno rekonstrukciji i sanaciji ulice Panjina Kula i vodovodne mreže, te kanalizacione mreže u istoj. Panjina Kula je jedna od najdužih ulica u Opštini Centar, na listi je prioriteta u Opštini ali je dio nadležnosti Kantona Sarajevo, te se moramo uključiti u rješavanje problema. Često se voda i fekalije izlijevaju u kuće stanara ove ulice."

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 05.06.2013

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za terensku provjeru i registrovanje vodomjera u određenim stambenim jedinicama

22. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.12.2012

Puni tekst pitanja:

“Da li je tačno da stanovnici MZ Dobroševići pješače tri kilometra do kontejnera kako bi bacilli smeće”?

“Da li će nadležno Ministarstvo postaviti uz ulicu na svakih 50 do 100 metara par kontejnera ili ćete dozvoliti da ovi ljudi žive u nehumanim uslovima, a također napominje da ova MZ nema ni kanalizaciju”?

15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.05.2012

Puni tekst pitanja:

"Kada će biti donesen Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima aksidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu za vodotoke druge kategorije, shodno Zakonu o vodama, Službene Novine Federacije 70/06 i Zakona o vodama, Službene Novine Kantona Sarajevo br.18/10?"

Puni tekst pitanja:

"Za rješavanje problema razlijevanja oborinskih i podzemnih voda u Ulici Posavska. Problem se ogleda u razlijevanju podzemne vode po ulici, od broja 37 do broja 41, koja u zimskom periodu na minusima kompletnu površinu ulice zaledi na dužini od nekih 50 do 100 metara, te je skoro nemoguće normalno kretanje. Radnici preduzeća KJKP Vodovod i kanalizacija, prilikom izlaska na lice mjesta su konstatovali da nije došlo do pucanja vodovodne cijevi, već da se radi o podzemnom izvoru koji se faktički vidi golim okom.

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

Inicijativa odnosi se na rješavanje problema akumulacije stajaće vode koja je nastala započetom izgradnjom objekta Vranice d.d. sarajevo u ul. Krivajska broj 1, dakle lokalitet do hotela Palas, MZ Pofalići I.
Prekidom građevinskih radova na novozapočetom objektu na već pomenutom lokalitetu, nastupio je problem akumulacije većih količina podzemnih i oborinskih voda u samom centru objekta sa dubinom od oko 5 metara ispod nivoa postojeće konfiguracije terena, tako da je stvoreno veće vještačko jezero stajaće vode.

13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.03.2012

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fazlija Nedžad, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, podsjetivši na požar koji se nedavno desio na Baščaršiji u kojem je potpuno ili djelomično izgorjelo nekoliko trgovki, te da je brzom intervencijom Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo spriječena kako materijalna šteta, tako i šteta kulturno-historijskom nasljeđu Kantona i Bosne i Hercegovine, postavio je sljedeća zastupnička pitanja:

„Kako se moglo desiti da hidranti nisu bili u funkciji?“

Odgovor:

Prema podacima KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo na teritoriji Općine Stari Grad nalazi se 940 hidranata na gradskoj vodovodnoj mreži.
U proteklih 4-5 godina veći dio vodovodne mreže na području Baščaršije je rekonstruisan tj, ulice:
Sarači, Ćurćiluk mali i veliki, Gazi Husrev-begova, Čizmedžiluk, Kazazi, Mudželeti mali i veliki, Prote Bakovića, Đulagina i Bravadžiluk.
Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo smatraju da su na ovom području hidranti koji su ugrađeni na gradskoj vodovodnoj mreži ispravni.

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

„Zašto se voda uopće isključuje kad je nedvojbeno ima dovoljno u ovim danima i previše, i do kad će biti tako?“

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

Ja bih postavio jedno poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska od broja 704 do 736.

Puni tekst pitanja:

„Da li je izvodivo i pod kojim uvjetima da alternativa tretirane kanalizacijske mreže bude priključak na kanalizacijsku mrežu Kasarne u Butilima?“

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

„ Da se hitno obezbjedite finansijska sredstva za projekt sanacije i pokrenu aktivnosti na izvođenju radova kanalizacije na tretiranom lokalitetu kako bi se spriječila daljnja zdravstvena i ekološka katastrofa za građane ovog lokaliteta“

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 14.09.2011

Puni tekst pitanja:

„Zašto se svako veče između 22,00 i 24,00 sati zatvara voda građanima koji žive na lijevoj obali rijeke Miljacke“?

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.
Obrazloženje : Osim što pomenuti objekat predstavlja ruglo za cijeli grad, zbog višedecenijskog nerješavanja sporova vezanih za imovinsko-pravne odnose, objekat doma penzionera je postao objektivna opasnost za okolno stanovništvo, budući da se tamo nastanjio ogroman broj glodara i gmizavaca, koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo pravde i uprave

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015..godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu pravde i uprave, a vezano za poslove održavanja javne rasvjete.

Pitanje u cjelosti možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Tražim od direktora Kantonalnih Javnih preduzeća slijedeće informacije :
Da li su zadržali savjetnike, koliko savjetnika i kolika su njihova primanja na godišnjem nivou, nabrojati pojedinačno za svaku savjetničku poziciju?
Da li su ukinuli pozicije savjetnika i kolika je ušteda na godišnjem nivou ukidanjem tih pozicija ?
Da li su bivše savjetnike prebacili na druge radne pozicije, o kojim pozicijama se radi i koliko su savjetnika rasporedili na druga radna mjesta?"

Odgovor:

Odgovori Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva saobraćaja su u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede

11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2012

Puni tekst pitanja:

"Da se organizuje proslava Svjetskog dana voda i da se upriliči akademija pod pokrovitelsjtvom Kantona Sarajevo i da to bude 22. marta na Dan voda. U tom smislu bi bilo dobro organizirati radnu sedmicu voda u Kantonu Sarajevo i to da bude svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, gdje bi bilo obavljeno čišćenje, uređenje vodotoka, predavanje o zaštiti voda, stručne radionice i druge aktivnosti, osobito kada su u pitanju školska i studentska omladina.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„U kojoj fazi je izgradnja kanalizacione mreže Zabrđe- Smiljevići, općina Novi grad Sarajevo, a po saznanjima za ovaj projekat postoji urađena projektna dokumentacija, ali je „Vodovod i Kanalizacija“ blokirao njegovu realizaciju dok se ne izgradi lokalni prečistać?“

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 31.05.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se uspostave polazene osnove za uključivanje svih relevantnih aktera u rješavanje problematike komunalni predmeta koji se vode kod Općinskog suda u Sarajevo u predmetu naplate potraživanja tj. da se aktueliziraju već predložene preporuke za rješavanje ovih predmeta.“

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

• Molim da mi se dostavi dostavi Studija za smanjenje procjednih voda deponije Smiljevići u organizaciji Svjetske banke ukoliko je završena.