Zastupnička inicijativa za rješavanje problema vlasništva stranaca nad nekretninama u Bosni i Hercegovini-model Kanton Sarajevo.