Zastupnička inicijativa da se preispita odluka Vlade Kantona Sarajevo za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaće ili dijela plaće privrednim subjektima...