Zastupnička inicijativa “za izradu Strategije za revizalizaciju lokacije Igman – Veliko Polje”.