Zastupničko pitanje: “Molim za informaciju da li ste upoznati sa odredbama Konsolidacijskog programa KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo, i da li je isti sačinjen u skladu sa zakonskim propisima?”