Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Inicijativa za nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Zahtjevam da me hitno informišete i izvršite analizu, kao i usmjereni inspekcijski nadzor da li Nijaz Salamanović ispunjava uslove u pogledu radnog iskustvo, kao i ostale uslove za poziciju koju obnaša u KJKP RAD Sarajevo.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika OKI Upravitelj na zgradi u ulici Semira Frašte 15, općina Novi Grad.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori