Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim Inicijativu da se hitno i bez odlaganja postupi po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu akta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-19-3621-35-175/23 od 17.04.2023. godine koji mi je dostavljen, molim da izvršite nadzor zbog sumnje na falsifikovanje Zapisnika o od

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Dana 08.12.2022. godine u prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Mostaru održan je redovni godišnji sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija i nadležnih institucija koje obavljaju poslove u oblasti posuda pod pritiskom

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i njegov Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti primjeni ista iskustva radi praćenja promjene etažn

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo ka

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje koji zakonski propisi regulišu prenamjenu stambenog prostora (stana) u poslovni proctor, te koji javni organ je nadležan za nadzor tog postupka.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te is

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: