Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

“Da li je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove shodno Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo od 29.09.2021. godine dostavila Vladi Kantona Sarajevo prijedloge izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz svih oblasti u kojima vrši nadzor u cilju

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenuto

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori