Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, Općoj bolnici i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničku inicijativa “da se u sklopu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvrši prijem inspektora za sport, koji će vršiti nadzor nad radom udruženja”.

Postavljeno na: 
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori