Budući da je u svijetu kao i u zemljama regiona uobičajna procedura da žene prilikom ginekoloških intervencija i poroda dobijaju analgeziju, molim da odgovorite na slijedeća pitanja: - Da li postoje aktuelni programi unutar Ministarstva ali i javnih usta

Jelena Pekić
Belma Kapo
Pitanje

Budući da je u svijetu kao i u zemljama regiona uobičajna procedura da žene prilikom ginekoloških intervencija i poroda dobijaju analgeziju, molim da odgovorite na slijedeća pitanja:

- Da li postoje aktuelni programi unutar Ministarstva ali i javnih ustanova koji promovišu osnovna prava žena da dobiju analgeziju tokom ginekoloških intervencija kao što su kiretaža, pobačaj, aspiracija, porod, epiziotomija ili šivanje međice nakon poroda?

- Da li ustanove čiji je osnivač Kantona Sarajevo nude usluge analgezije za ginekološke procedure i za porod, te navesti koje su to tačno usluge i da li su dostupne 24h?

- Koliko se navedenih ginekoloških procedura (kiretaža, pobačaj, aspiracija, porod, epiziotomija ili šivanje međice nakon porod) obavi godišnje bez anestezije, a koliko sa anestezijom (ne uključujući lokalnu anesteziju)?

- Da li je ženama uvijek ponuđena mogućnost anestezije i da li imaju neki pisani trag da im je ta mogućnost data?

Zajedničko pitanje Jelena Pekić i Belma Kapo

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da