Vakcine protiv HPV

Smiljana Viteškić
Pitanje

1. Nedavno smo čuli informaciju ministra zdravstva KS da je aplicirano 511 vakcina protiv HPV. Svojevremeno je bila informacija da su odvojena novčana sredstva i za medijsku kampanju, koja nije bila vidljiva ili je bar ja nisam vidjela. Molim uvaženog ministra da nam dostavi podatke o tome da li su izdvojena sredstva za medijsku kampanju, koliko je to koštalo i informaciju o tome šta je sve bilo izrađeno (brošure, letci), koliko i gdje je plasirano i do koga je dospjelo? Da li se to isplatilo?

2. Gdje je konsolidovani izvještaj o provedenim screening programima -dojka, cervix i debelo crijevo - i da li su podaci uneseni u zdravstvene kartone pregledanih, automatski, s obzirom da postoji informacioni sistem u zdravstvu KS? Da lije napravljena analiza učesnika u toj kampanji ili pilot projektu, šta je već bilo?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da