Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor adresi Semira Frašte.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom upravnika na adresama navedenim u prilogu.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za uređenje područja Dolina u MZ Rakovica kao i da se razmatri da taj lokalitet postane dio zaštičenog područja KS kojim bi upravljanje i održavanje prešlo u nadležnost “JU za zaštićena prirodna područja “ a sve nakon uređenja.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori