Zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Neira Dizdarević
Pitanje

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim da mi dostavite kopiju zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika na osnovu
kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša odredilo Hasić Elvira za
redovnog predstavnika etažnih vlasnika zgrade na adresi Stupska - garaže kompleks B i C akt
broj 05/03-19-3178-1/20-pz od 14.02.2020. godine.”

Postavljeno dana: 
Subota, 21 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Da