Iniciram usvajanje idejnog projekta za odvodnju fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA za područja mjesne zajednice "Zabrđe " i mjesne zajednice "Dobroševići".

Elza Gaković
Inicijativa

Iniciram usvajanje idejnog projekta za odvodnju fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA za područja mjesne zajednice "Zabrđe " i mjesne zajednice "Dobroševići".
Inicijativu upućujem Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i iniciram prihvatanje idejnog projekta od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Vodovoda i kanalizacije Sarajevo idejnog projekta fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA.
Dodatno alarmantno stanje zbog nepostojanja fekalne kanalizacione mreže usložava i nefunkcionisanje kolektora procjednih voda iz trupa RCUO "Smiljevići".
Procjedne vode trupa deponije "Smiljevići" netretirane otvoreno tekući gusto naseljenim dijelom mjesne zajednice "Zabrđe" izazivaju veliku opasnost po zdravlja stanovnika te se na kraju kao takve ulivaju u rijeku Bosnu.
Idejni projekat firme ENOVA tretira i ovo pitanje procjednih voda te tražim hitno odobravanje ovog projekta.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da