Zastupnička inicijativa za nadzor nad svim nelegalno postavljenim reklamama političkih stranaka na fasade zgrada koje predstavljaju zajednički dio zgrade.

Danijela Kristić
Inicijativa

Molim vas da izvršite inspekcijski nadzor nad svim nelegalno postavljenim reklamama političkih stranaka na fasade zgrada koje predstavljaju zajednički dio zgrade o čijem se iznajmljivanju i korištenju moraju izjasniti etažni vlasnici shodno Zakonu o upravljanju zajdničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17).

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 10 Decembar, 2020
Pošalji mail: 
Ne