Inicijativa upućena Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliš.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“U inspekcijskom nadzoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-02367/20 od 05.10.2020. godine utvrđeno je da je upravnik OKI Upravitelj bez odluke etažnih vlasnika Stupska 19-garaže angažovao na poslovima održavanja garažnih vrata lice putem ugovora o djelu, te je KUIP budući da za takvo postupanje nije predviđena prekršajna kazna djelovao izdavanjem upozorenja, stoga podnosim inicijativu da se u novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ili njegovim izmjenama i dopunama nađu propisi o prekršajnim kaznama za ovakvo postupanje, kao i da se jasno naznači u poglavlju o obavezama upravnika da za ovakve ugovore o djelu je potrebna saglasnost etažnih vlasnika.

Također na istoj adresi shodno nadzoru Inspekcije za zaštitu od požara MUP-a KS utvrđeno je da je OKI Upravitelj na ispitivanju PP sistema angažovao pravno lice koje nema odgovarajuće rješenje za obavljanje pomenute djelatnosti, te da se i za ovakve slučajeve predvide obaveze upravnika, kao i prekršajne kazne za takvo postupanje.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Subota, 21 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Da