KJP SARAJEVO ŠUME

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ? Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godin

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena. Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Možete li mi reći na šta su utošena sredstva koje je općina Trnovo uplatila iznos od 324.897KM na osnovu eksproprijacije koja su trebala biti utrošena namjenski?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori