Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ? Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godin

Marijela Hašimbegović
Pitanje

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ?

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godine kroz ‘volonterske akcije pošumljavanja’?

Da li je KJP ‘Sarajevo-šume’d.o.o. izvršio minimalan obim poslova biološke reprodukcije šuma u vremenu od 2021 do kraja 2022 , predviđenog šumskogospodarskim osnovama u skladu sa Zakonom o šumama i Ugovorom o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama na području Kantona Sarajevo?

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da