Zastupničko pitanje:Možete li mi reći na šta su utošena sredstva koje je općina Trnovo uplatila iznos od 324.897KM na osnovu eksproprijacije koja su trebala biti utrošena namjenski?