Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena. Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bi

Damir Filipović
Inicijativa

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena.
Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bijeli bor po grmovima smreke na južnoj strani, te i na takav način pomognete napore koje sami građani ulažu u pošumljavanje

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Da