ZZO KS : Usvojen program za finansiranje liječenja teško oboljele djece

Upravni odbor ZZO KS usvojio je Program za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece do 18 godina sa područja Kantona Sarajevo, kojeg su izradili Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

Inicijalna sredstva u vrijednosti milion KM, osigurana su prvenstveno za liječenje ove djece van Kantona Sarajevo, u Federaciji BiH, BiH i izvan zemlje.
“ Ovo je interventna aktivnost kako bi se premostili postojeći zatečeni nedostaci u pružanju zadravstvene zaštite ovoj populaciji. Naša vizija je obezbijediti sve potrebe uslove da se najmlađi stanovnici našeg Kantona mogu liječiti ovdje,” poručila je ministrica zdravstva u Vladi KS Amela Sofić.
Kako je pojasnila ministrica Sofić, za procjenu upućivanja ove djece na liječenje van Kantona Sarajevo biće nadležan tim ljekara stručnjaka iz relevantnih medicinskih oblasti u skladu sa pravilima dobre liječničke prakse. Ukoliko taj tim procjeni da bolesno dijete nije moguće liječiti u Bosni I Hecegovini , tada se ono upućuje van zemlje radi dobijanja potrebnih zdravstvenih usluga.
 
Ovaj model finansijske pomoći za liječenje teško oboljele djece sublimirao je i incijative skupštinskih zastupnica Bilsene Šahman, Neire Dizdarević i Jasmine Bišćević-Tokić koje su u više navrata ukazivale na potrebu stvaranja uslova za liječenja naših najmlađih sugrađana i van Kantona Sarajevo.