Zavod zdravstvenog osiguranja KS povećao je visinu finansijskog učešća za medicinsko pomagalo - pelene

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo povećao je visinu finansijskog učešća za medicinsko pomagalo – pelene, što je posljednjih mjeseci bilo predmetom nezadovoljstva osiguranika.
Iako je propisan i zagarantovan ovaj oblik medicinskog pomagala za određene grupe osiguranika, isporuka je posljednjih mjeseci bila otežana ili djelimična.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja izražavaju nadu da će nove cijene za medicinsko sredstvo “pelene” biti prihvatljive svim ugovornim dobavljačima, te da više neće ni na koji način ograničavati naše osiguranike prilikom preuzimanja navedenog medicinskog sredstva.