Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST SAOBRAĆAJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
09.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo saobraćaja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
novembar 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu