Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
04.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
juni-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu