Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
08.2022
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu