Vlada KS : Uredba o kontroli javnih nabavki omogućit će milionske uštede u javnoj potrošnji

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o kontroli javnih nabavki u institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
Kao još jedan u nizu reformskih propisa, ovom Uredbom se uspostavlja sveobuhvatan mehanizam kontrole svih javnih nabavki koje provode organi uprave KS, javne ustanove i javna preduzeća kao i druga pravna lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
Prema ovoj Uredbi organi koji provode postupke javnih nabavki imaće obavezu da u komisije koje ih provode imenuju stručna lica sa liste koja imaju odgovarajuće znanje i iskustvo u oblasti javnih nabavki. Vlada Kantona će raspisati javni poziv za listu eksperata kako bi u ove procese bili uključeni najkompetentniji i najkvalifikovaniji kadrovi u ovoj oblasti.
Cilj je poboljšanje sistema javnih nabavki u njegovom kvalitativnom smislu jer će biti uspostavljen hodogram poteza kako bi se smanjile greške u profesionalnom pristupu prilikom provođenja javnih nabavki. Takođe Uredba propisuje i obavezu stalne edukacije kadrova koji provode javne nabavke.
Ono što Ministarstvo pravde i resorna ministrica Lejla Brčić posebno ističe kao reformsku dimenziju ove uredbe je mogućnost objedinjavanja javnih nabavki za više javnih subjekata, a koji imaju potrebe za istim robama i uslugama.
“Stvaranjem ovakvih okvira za javne nabavke ostvarujemo više ciljeva, od finansijskog u smislu ušteda i smanjenja javne potrošnje, zatim mogućnosti dobijanja boljih uslova ugovora i standardizacija kvaliteta robe i usluga a istovremeno će manji broj ljudi biti potreban u tim procesima. Sve to omogućava optimalizaciju procesa, transparentnost i profesionalnost, a time i otpornost na korupciju.“, istakla je ministrica Brčić.
Po njenim riječima, Uredba će se početi primjenjivati od 01. 01. 2020. godine zbog dva razloga. Prvi je zbog planova javnih nabavki svih institucija koji se donose početkom budžetske godine te potrebe da se u međuvremenu putem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, uz uključivanje eksperata i naučne zajednice, provedu sve potrebne edukacije.
“Primjena ove uredbe i mogućnost objedinjavanja procesa javnih nabaki u javnom sektoru za npr. nabavku goriva, struje, papira i brojnih drugih roba i usluga donijet će višemilionske uštede u javnoj potrošnji. To će biti zaista reformski pristup ovim procesima”, posebno je naglasio premijer KS Edin Forto koji je, zajedno sa ostalim članovima Vlade, izrazio podršku resornom ministarstvu i ministrici Brčić na kreiranju još jednog reformskog dokumenta u Kantonu Sarajevo.