Vlada KS i Ministarstvo za boračka pitanja pomažu povratak boraca povratnika

Vlada Kantona Sarajevo je na 48. redovnoj sjednici dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za usmjeravanje sredstava u iznosu od 30.000 KM kao pomoć za izgradnju i sanaciju stambenih objekata u vlasništvu lica pripadnika boračke populacije iz Općine Foča-Ustikolina, Bosansko-podrinjski kanton Goražde.
„Na molbu načelnika Općine Foča-Ustikolina odlučili smo da pomognemo povratnicima pripadnicima boračke populacije. Radi se o borcima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su se vratili na svoja ognjišta. Njihove kuće su bile devastirane“, kazao je ovim povodom ministar za boračka pitanja KS Ismir Jusko.
Dodao je kako će sanacijom njihovih kuća biti stvoreni uvjeti da se ovi nekadašnji borci vrate tamo gdje su živjeli ranije.
Najavio je da će se sa sličnim aktivnostima nastaviti i ubuduće.