Vlada Kantona Sarajevo usvojila reformsku izmjenu dosadašnjeg Zakona o šumama

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva privrede KS, jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o šumama te ga uputila u skupštinsku proceduru.
„Pored nekih aspekata koji se tiče šumarstva kao takvog, postoji jedan izraziti reformski zahvat u oblasti privrede, odnosno ekonomije, a on podrazumijeva ukidanje naknade za opšćekorisne funkcije šuma koje su do sada plaćali svi članovi poslovne zajednice Kantona Sarajevo u iznosu od 0,07 posto svojih prihoda. Odlučili smo se da se ta naknada ukine poslovnoj zajednici, jer je često ocjenjivana kao apsurdna“, istakao je ministar privrede KS Haris Bašić.
Na sjednici je iskazano prihvatanje servisiranja i finansiranja Uprave za šumarstvo i svega onoga što ova uprava unutar resornog ministarstva treba da radi na regeneriranju naših šuma iz Budžeta KS sa 0,4 posto sredstava od ukupnog njegovog iznosa.
Kao predlagač izmjena ovoga zakona, ministar Bašić je ovom prilikom iskazao nadu da će i u Skupštini KS naići na većinsku podršku, posebno jer ove reformske izmjene ovog zakona podržava i Ekonomsko-socijalnog vijeća KS koji je bitan partner Vlade KS.