Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo