Važno obavještenje aplikantima Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS