Usvojen Nacrt budžeta KS za 2020. godinu od 971.375.034 KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Nacrt budžeta KS za 2020. godinu u iznosu od 971.375.034 KM, kao i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta za narednu godinu, te ih je uputila u javnu raspravu koja će trajati narednih 19 dana.
Funkcionalan, pouzdan, čist i jeftin javni prijevoz u Kantonu Sarajevo, bolje saobraćajnice, nova radna mjesta, zdravstvo dostojno pacijenta i briga o onima koji su u potrebi, sigurnost, čistoća i uređenost Kantona ključne su odrednice ovog Nacrta budžeta, a ujedno i želje građana iskazane u prethodno urađenim anketama i analizama.
‘Pametni Kanton Sarajevo’ sa različitim projektima digitalizacije, koji KS treba učiniti efikasnijim u pružanju javnih usluga našim građanima, još jedna je značajna stavka ovog Nacrta i bit će u fokusu rada Vlade KS, naveo je između ostalog u svom obrazloženju ministar finansija Amel Kovačević.
“Oko pola milijarde KS na raspolaganju nam je za poticanje jednog novog investicionog ciklusa u KS-u. Prva i ključna komponenta je javni prijevoz i ‘Gras’. Ukupno 216,7 miliona KM planirano je za rekonstrukciju, sanaciju i reoorganizaciju kao i investiranje u javni prijevoz u KS. Za projekte izgradnje primarnih gradskih saobraćajnica, Prve transverzale, Južne longitudinale, te Devete transverzale, rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva predviđeno je 125,5 miliona KM”, istakao je ministar Kovačević.
Nacrtom budžeta za narednu godinu značajna sredstva planirana su i za strateške projekte i programe otvaranja novih radnih mjesta sa fokusom na tržišno atraktivna zanimanja, za nabavku opreme u medicinskim ustanovama, veća izdvajanja u oblasti socijalne zaštite, projekte povećanja energijske efikasnosti, zaštite vodotoka, unapređenje čistoće, nabavku helikoptera za operativne poslove MUP-a KS i misije spašavanja...
Na sjednici su usvojeni zaključci zastupnika Zvonka Marića. U prvom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da sve inicijative koje su do sada podnosili zastupnici Skupštini KS, u okviru tačke dnevnog reda "Zastupnička pitanja i inicijative" u ovoj godini, a odnose se na zahtjev za izdavanjem sredstava, budu sastavni dio Javne rasprave o Nacrtu Budžeta KS.
Također, drugim zaključkom nalaže se Vladi KS da u narednoj godini obustavi finansiranje iz Budžeta KS bilo kojeg sindikata , osim ako nije drugačije definirano važećim Kolektivnim ugovorom.