Uspjeh Ureda za borbu protiv korupcije KS : Zatvorska kazna za koruptivne radnje bivšeg direktora Direkcije za puteve KS

Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice Općinski sud u Sarajevu proglasio je krivim bivšeg direktora Direkcije za puteve KS Nermina Drndu i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.
Ova presuda je do sada najveći uspjeh, tadašnjeg Tima za borbu protiv korupcije KS a sadašnjeg Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Šef ovog Ureda Erduan Kafedžić kaže da istrazi o radnjama bivšeg direktora Direkcije za puteve KS Nermina Drnde, prethodila prijava grupe privrednika iz više kantona u Federaciji BiH.
“Kroz naše mehanizme došli smo do informacija o novčanim iznudama kojima su bili izloženi određeni privredni subjekti. U suradnji sa Federalnom upravom policije, poduzeli smo aktivnosti iz naših vlasti i došli smo do zatvorske presude u predmetu o koruptivnim radnjama nosilaca javnih funkcija”, kazao je Kafedžić.
Prema navodima iz optužnice Drndu i njegovog pomoćnika Hajrudina Djedovića tereti se da su od sredine 2016. do sredine 2017. godine od firmi koje su bile angažirane na održavanju puteva uzimali 3 posto od naplaćenih faktura. Počinjenjem navedenog krivičnog djela zajedno su uzeli mito u iznosu većem od 60 hiljada maraka.
Trajno mu je oduzeto 60 hiljada maraka i zabranjeno mu je bavljanje službene dužnosti naredne četiri godine, a kako se radi o sporazumnom priznanju krivice, ovu presudu smatramo konačnom.U odnosu na druge optužene, suđenje se nastavlja.