Univerzitet u Sarajevu, Centar za srce Sarajevo-KCUS, HKD Napredak, ASA HOLDING d.o.o. Sarajevo

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2008