Ukoliko ne budu dio rješenja za cijelu Bosnu i Hercegovinu: Kanton Sarajevo i sve sarajevske općine neće dozvoliti otvaranje novih migrantskih kampova

"Kanton Sarajevo i sve sarajevske općine neće dozvoliti otvaranje novih migrantskih kampova, ukoliko oni ne budu dio rješenja za cijelu Bosnu i Hercegovinu“, zajednička je poruka upućena višim nivoima vlasti i javnosti koju je, nakon održavanja današnje vanredne sjednice Vlade KS posvećene migrantskoj krizi, iznio premijer KS Edin Forto.
Dodao je kako će odnos lokalnih zajednica i Kantona Sarajevo prema ovoj krizi uveliko odrediti kvalitet života građana Kantona i općina.
„Način na koji je do sada upravljano migrantskom krizom, posmatrajući to kroz ingerencije koje pripadaju isključivo držvnom nivou vlasti, je nezadovoljavajući“, naglasio je premijer Forto.
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija je naglasio kako KS i svih devet općina govore jednim glasom i imaju ujednačen stav da je pitanje migrantske krize – pitanje državnog nivoa vlasti.
Prisutnim predstavnicima medija iznio je zaključke koje je Vlada KS u prisustvu načelnika donijela jednoglasno.
„U cilju humanog pristupa migrantima, potpuno poštivajući međunarodne konvencije i prava migranata, zabrinuti za opštu sigurnost, javno zdravstvo te ličnu i imovinsku sigurnost građana, smatrajući nedopustivim djelovanje bez saglasnosti i konsultacija sa nižim nivoima vlasti koje nose najveći teret migrantske krize, Vlada Kantona Sarajevo i načelnici svih devet općina u Kantonu Sarajevo od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i državnih institucija kao direktno odgovornih i isključivo nadležnih za pitanje migranata traže:


  • da preuzmu odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom, djelujući uz konsultacije sa nižim nivoima vlasti;

  • da značajno pojačaju kontrole istočne granice u svrhu smanjenja priliva broja migranata u Bosnu i Hercegovinu, po ugledu na zemlje Evropske unije;

  • da pitanje smještaja migranata riješe planski, formiranjem većeg broja kampova maksimalnog kapaciteta do 200 kreveta u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući oba entiteta, Brčko distrikt i svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hergovine;

  • spremni smo biti dio samo takvog rješenja kojim se vrši disperzija migranata na prostoru cijele Bosne i Hercegovine sa kampovima kapaciteta do 200 kreveta;

  • odbacujemo ad hoc rješenja koja predviđaju nove velike kampove u jednoj ili nekolicini lokalnih zajednica, usložnjavajući humanitarnu i sigurnosnu situaciju;

  • tražimo aktivan diplomatski angažman Države Bosne i Hercegovine u cilju umanjenja pritiska migrantske krize, povratka migranata i kontakta sa zemljama iz kojih migranti dolaze, te kvalitetnijeg odnosa sa zemljama krajnim odredištima migranata;

  • Vlada Kantona Sarajevo i svih devet općina u Kantonu Sarajevo će nastaviti pružati humanitarnu, zdravstvenu i sigurnosnu zaštitu migranata i građana u kontaktu sa migrantima u skadu sa svojim mogućnostima i kapacitetima.

Neodgovorno, neplansko i neadekvatno upravljanje migrantskom krizom izlaže riziku migrante i lokalno stanovništvo, te iz humanih i sigurnosnih razloga pozivamo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da prihvate i preuzmu zaključke Vlade Kantona Sarajevo i načelnika svih devet općina u Kantonu Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo, u okviru svojih nadležnosti poduzet će sve mjere da spriječi otvorenje novog kampa na prostoru Kantona Sarajevo bez sistemskog rješenja na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Vlada Kantona Sarajevo će i u narednom periodu činiti dodatne napore za pomoć Općini Hadžići u suočavanju sa posljedicama migrantske krize."
Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica je ukazao kako migrantska kriza, pored toga što je humanitarni, zdravstveni i svaki drugi izazov, u svojoj supstanci ima najviše tog sigurnosnog aspekta.  
„U ovu činjenicu uvjerili su se i svi akteri današnjeg sastanka kada smo saslušali policijskog komesara i njegovu sigurnosnu procjenu koja se odnosila na to šta bi bilo kada bi došlo do otvaranja novih migrantskih centara na području KS te u kojoj mjeri bi to usložilo sigurnosnu situaciju. Danas smo članove Vlade KS i sve načelnike upoznali s tim šta je MUP KS, odnosno Uprava policije, poduzimala u proteklom periodu“, kazao je ministar Katica.
Dodao je kako je to izuzetno puno aktivnosti koje su u velikoj mjeri opterećavajuće za MUP KS, da je u pitanju različit broj preventivno-represivnih aktivnosti kako bi se u što je većoj mogućoj mjeri suzbila ta sigurnosna oštrica migrantske krize u BiH.
Naglasio je kako je do sada u ovom smislu na terenu upotpunosti iskontrolisana situacija kada je u pitanju ova populacija.
„Novi priliv migranata prema sigurnosnoj procjeni bi značio značajno usložnjavanje situacije, a to je nedopustivo, jer država BiH treba da upravlja migrantskom krizom zbog čega mi kažemo ne kada je u pitanju opterećenje jedne lokalne zajednice. Dio smo kompletnog rješenja za državu BiH koje će uključivati KS, i ako treba da najviše podnesemo tog rizika, ali da u to rješenje budu uključeni svi kantoni, Federacija, Republika Srpska, dakle cijela država BiH“, naglasio je ministar Katica.
Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović je istakao kako su današnji zaključci doneseni jednogasno te da su oni rezultat dosadašnjeg iskustva.
„Smatram jako obvezujućim Vijeće ministara i Federaciju BiH da naše zahtjeve koji su ultimativni shvate ozbiljno i da po njima postupe, jer u protivnom krizu više niko neće kontrolisati i onda smo svi zajedno u velikim nevoljama“, potcrtao je načelnik Ejubović.
Dodao je kako trenutno u migrantskom centru u Hadžićima ima 750 migranata i da je on jedini koji se nalazi na ulaznom dijelu rute kojom se migranti kreću, kao i da njegovi kapaciteti nisu dovoljni.
Kako je i najavljeno, današnjoj sjednici Vlade KS prisustvovali su te aktivnu ulogu u njenom radu imali načelnici i ovlašteni predstavnici svih devet općina KS i policijski komesar Nusret Selimović.