Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu “Sigurnost građana na području Kantona Sarajevo”

Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu “Sigurnost građana na području Kantona Sarajevo”
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu