Zbirni Izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu

Puni naziv tačke: 

Zbirni Izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu Sarajevo od maja 2007. do maja 2012. godine.

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO NA IMPLEMENTACIJI PROGRAMA PRAĆENJA, PREVENCIJE I LIJEČENJA DEMOBILISANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA OD POSLJEDICA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA NA KANTONU SARAJEVO OD MAJA 2007. DO MAJA 2012.GODINE.

Vertical Tabs