Nacrt zakona o obrazovanju odraslih

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o obrazovanju odraslih

Rezultat: 
Usvojen

Predsjedavajuća je pozvala poslanike na izjašnjavanje i Skupština je jednoglasno (30 "za") donijela sljedeće ZAKLJUČKE:

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o obrazovanju odraslih.
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o obrazovanju odraslih.

Vertical Tabs