Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu

Puni naziv tačke: 

Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPIO 31 POSLANIK I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (18 "ZA", 4 "UZDRŽANA" I 9 "PROTIV") DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE :

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo  .

2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 25 dana.

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs