Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove iz oblasti zdravstva - Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2013. godinu;