Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2013. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2013. godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 29 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (23 “ZA”, 6 “UZDRŽANIH”) DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAMA RADA JU „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ - SARAJEVO ZA 2013. GODINU.